1. صفحه اصلی
 2. محله های تهران
 3. محله جنت آباد تهران
جنت آباد

محله جنت آباد تهران

محله جنت آباد یکی از محلات منطقه 5 تهران است. محله جنت آباد در شمال غرب تهران قرار گرفته است. محله جنت آباد محله ای بسیار بزرگ و وسیع در شمال غرب شهر تهران بود که در حال حاضر به دلیل گذر اتوبان ها و معابر بزرگ شهر تهران از میان محله جنت آباد به محلات سه گانه جنت آباد جنوبی ، جنت آباد شمالی و جنت آباد مرکزی تقسیم شده است. در گذشته محلات شاهین جنوبی و شاهین شمالی و حتی پیامبر غربی نیز جرئی از محله بزرگ جنت آباد بود. در مورد این تقسیم بندی محلات جنت آباد باید گفت که به دلیل سهولت در خدمات رسانی شهری و گاه عبور معابر و اتوبان های شهر تهران از میان این محله دلیل تقسیم بندی های محلات جنت آباد شده است.

محله جنت آباد جنوبی

محله جنت آباد جنوبی یکی از محلات جنت آباد است. جنت آباد جنوبی از جنوب با بلوار آیت الله کاشانی و از شمال با اتوبان همت محدود می شود. محله جنت آباد جنوبی ، جنوبی ترین محله جنت آباد است. این محله را شاید بتوان قدیمی ترین محله جنت آباد نام برد و اولین قسمت از محله جنت آباد بود که ساخت و ساز شهری در آن آغاز شد. محله جنت آباد جنوبی با محله‌های ‌فردوس، باغ فیض، جنت آباد مرکزی، پونک جنوبی، کوی مهران، سازمان آب، شاهین، سازمان برنامه شمالی، شهران جنوبی، شهر زیبا مجاور است.

مترو جنت آباد جنوبی

مترو جنت آباد جنوبی در خط ۶ مترو تهران قرار دارد. نام مترو جنت آباد جنوبی ، ایستگاه مترو آیت الله کاشانی است. این محدوده از مترو در حال تکمیل است و تا امروز افتتاح نشده است. نزدیکترین مترو به جنت آباد جنوبی در حال حاضر ، ایستگاه مترو صادقیه است.

در جنت آباد جنوبی لاله شرقی کجاست
خیابان لاله جنت آباد یکی از خیابان های مهم جنت آباد جنوبی است. خیابان لاله میدان الغدیر شهران را به بزرگراه ستاری متصل می کند. خیابان لاله به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده است. این تقسیم بندی از خیابان جنت آباد انجام شده است. خیابان لاله شرقی از خیابان جنت آباد تا بزرگراه ستاری امتداد دارد و خیابان لاله غربی از میدان الغدیر در محله شهرزیبا تا خیابان جنت آباد امتداد دارد.

میدان چهارباغ
در جنت آباد جنوبی میدان چهارباغ ، یکی از تقاطع ها و میادین معروف محسوب می شود. میدان چهارباغ جنت آباد جنوبی در تقاطع خیابان چهارباغ و خیابان جنت آباد قرار دارد. دلیل نامگذاری میدان چهارباغ به دلیل وجود چهار قطعه فضای سبز در چهار طرف این میدان است.

بهترین محله جنت آباد جنوبی کجاست؟
بهترین محله جنت آباد جنوبی بر اساس گزارش میدانی از مشاورین املاک منطقه ، در اطراف میدان چهارباغ و بخش هایی از خیابان لاله شرقی است.

جنت آباد مرکزی

محله جنت آباد مرکزی یکی از محلات جنت آباد است که ما بین اتوبان همت و اتوبان آبشناسان قرار گرفته است. محله جنت آباد مرکزی با فاصله ای نه چندان دور از محله جنت آباد جنوبی ، آغاز به رشد و توسعه کرد و جزئی از این محله قدیمی تهران شد. محله جنت آباد مرکزی بعدها به دلیل توسعه معابر شهر تهران و گذر اتوبان های شهید همت و اتوبان آبشناسان از میان محله جنت آباد ، به محله ای مستقل تحت همان نام جنت آباد شد. محله جدید محله جنت آباد مرکزی لقب گرفت. محله جنت آباد مرکزی با محله‌های ‌فردوس، باغ فیض، جنت آباد مرکزی، پونک جنوبی، کوی مهران، سازمان آب، شاهین، سازمان برنامه شمالی، شهران جنوبی، شهر زیبا مجاورت دارد.

دسترسی به جنت آباد مرکزی

دسترسی به جنت آباد مرکزی از طریق بزرگراه همت و بزرگراه آبشناسان امکان پذیر است. بلوار جنت آباد مرکزی با این دو بزرگراه دارای تقاطع است و هر کدام از این بزرگراه ها جزو بهترین مسیرها برای دسترسی به جنت آباد مرکزی است. بزرگراه همت و بزرگراه آبشناسان می تواند دسترسی جنت آباد مرکزی را به بسیاری از مناطق و محلات همجوار را برای این محله فراهم می کند. دسترسی این محله به محله هایی مانند سعادت آباد ، گیشا، ونک و شهرک غرب از طریق این بزرگراه ها فراهم می شود.

جنت آباد مرکزی شاهین شمالی

شاهین شمالی یکی از محلات جنت آباد مرکزی است. شاهین شمالی در جنت آباد مرکزی و در غرب این محله قرار دارد. شاهین شمالی در امتداد شاهین جنوبی در محله جنت آباد مرکزی قرار دارد و از محله های خوب جنت آباد مرکزی است.

جنت آباد مرکزی بلوار بعثت
بلوار بعثت جنت آباد مرکزی یکی از خیابان های مهم و یکی از بهترین محله جنت آباد مرکزی است که در جنوب غربی این محله قرار دارد.
بلوار کبیری طامه جنت آباد مرکزی
بلوار کبیری طامه، خیابانی موازی با بلوار جنت آباد مرکزی تهران است که در شرق این محله قرار دارد. بلوار کبیری طامه مرز بین جنت آباد مرکزی تهران و شاهین شمالی است.
جنت آباد مرکزی ۳۵ متری گلستان
در جنت آباد مرکزی ۳۵ متری گلستان از خیابان های معروفی است که بلوار جنت آباد را به بزرگراه ستاری متصل می کند. خیابان ۳۵ متری گلستان به نام خیابان ۲۰ متری گلستان نیز مشهور است. خیابان ۳۵ متری گلستان به دو بخش ۳۵ متری گلستان شرقی و ۳۵ متری گلستان غربی تقسیم شده است.

مترو جنت آباد مرکزی تهران
برای رفتن به جنت آباد مرکزی با مترو بهترین مسیر ، ایستگاه مترو شهید ستاری است. ایستگاه مترو مترو شهید ستاری نزدیکترین ایستگاه مترو به جنت آباد مرکزی تهران است.

محله جنت آباد شمالی

محله جنت آباد شمالی آخرین محله ای است که از جنت آباد جدا شده و تبدیل به محله ای مستقل گردید. محله جنت آباد شمالی به دلیل احداث اتوبان آبشناسان ، از محله جنت آباد جدا شد. محله جنت آباد شمالی بین اتوبان آبشناسان و بلوار سیمون بولیوار محدود شده است و کوهستانی ترین محله از میان محلات سه گانه جنت آباد است. محله جنت آباد شمالی به دلیل مجاورت با کوهستان های رشته کوه البرز خوش آب و هواترین محله از میان محلات جنت آباد است. محله جنت آباد با محله‌های ‌کوهسار، جنت آباد مرکزی، حصارک، پونک شمالی، شهرک المهدی، شاهین، شهران جنوبی مجاور است.

نزدیکترین ایستگاه مترو به جنت آباد شمالی ، ایستگاه مترو شهید ستاری است. البته با تکمیل خط ۶ مترو تهران می توان انتظار داشت که از طریق ایستگاه مترو شهران نیز بتوان خود را به جنت آباد شمالی رساند.

جنت آباد شمالی گلستان شرقی
خیابان گلستان شرقی یکی از بهترین خیابان های جنت آباد شمالی است. خیابان گلستان شرقی دارای بوستانی زیبا به نام بوستان مرمر است که از بوستان های بزرگ این محله است.

جنت آباد شمالی کورش شرقی
خیابان کورش شرقی جنت آباد شمالی به دلیل داشتن فضای سبزی زبا در این محله شهرت دارد. خیابان کورش دارای دو بخش خیابان کورش شرقی و خیابان کورش شرقی است که در شمال این محله قرار دارد و جزو بهترین محله جنت آباد شمالی است. خیابان کورش شرقی به بلوار سیمون بولیوار دسترسی دارد و به همین دلیل جزو دسترسی های اصلی این محله از ضلع شمال محله است. خیابان کورش شرقی ، تقاطعی مهم نیز با خیابان ایرانشهر شمالی دارد و به همین دلیل بخش مهمی از دسترسی های محله از طریق این خیابان و بلوار کورش شرقی انجام می شود.

جنت آباد شمالی بلوار مبعث
بلوار مبعث جنت آباد شمالی از طریق بزرگراه آبشناسان قابل دسترسی است. بلوار مبعث ، بزرگراه آبشناسان را به بلوار مهستان متصل کرده و نقش کلیدی در معابر غربی این محله دارد.

زندگی در جنت آباد شمالی
جنت آباد شمالی یکی از محلات خوب جنت آباد تهران است. این محله به دلیل قرار گرفتن در جنوب رشته کوه های البرز آب و هوای بسیار خوبی داشته و به بهترین جاهای دیدنی تهران در فرحزاد و کن و روستاهای سولقان ، رندان و سنگان دسترسی خوبی دارد. بلوار سیمون بولیوار دسترسی این محله را به بهترین مراکز خرید تهران در محله پونک امکان پذیر ساخته و جاهای دیدنی تهران مانند فرحزاد و پارک کوهسار را نیز در دسترس این محله قرار می دهد.

تاریخچه محله جنت آباد

جنت آباد در مجاورت رشته کوه های البرز قرار دارد. رودخانه کن و رودخانه فرحزاد در دو سوی جنت آباد قرار دارد. همچنین رودخانه حصارک در کنار محله جنت آباد است. وجود این رودخانه ها و فضای بسیار خوب و آب و هوای مطلوب جنت آباد باعث شده نام این منطقه را جنت آباد به معنای منطقه بهشتی بگذارند. جنت آباد از گذشته های دور محل کشت و زرع مناسبی بود و باغات بسیار زیادی در جنت آباد وجود داشت. نام معابری در جنت آباد مانند چهارباغ نیز یادگار دوران باغات سرسبز جنت آباد است.

محمد علی نظام مافی

محمد علی نظام مافی معروف به نظام السلطنه مالک بخش اعظمی از اراضی جنت آباد بود. محمد علی نظام مافی را شاید بتوان آباد کننده جنت آباد دانست. وی اولین اماکن شاخص و امکانات محله جنت را در این محله ایجاد کرده و به محله جنت آباد وقف کرد.

مسجد نظام مافی

مسجد نظام مافی یکی از اماکنی است که محمد علی نظام مافی ملک آن را وقف ساختن مسجدی در این محله کرد. مسجد نظام مافی قدیمی ترین مسجد محله جنت آباد است. مسجد نظام مافی در بلوار آیت الله کاشانی و در جنوبی ترین قسمت جنت آباد و در کنار مرکز خرید مریم قرار دارد. این مسجد از دیر باز تا کنون محل اجتماعات مذهبی و اجتماعی محله جنت آباد است.

کلینیک نظام مافی

کلینیک نظام مافی نیز یکی از مهمترین موقوفات محمد علی نظام مافی و خانواده ایشان برای استفاده اهالی جنت آباد است. کلینیک نظام مافی در کنار مسجد نظام مافی ، از جمله اماکن شاخص محله جنت آباد است که بخشی از تاریخچه تشکیل محله جنت آباد با نام کلینیک و مسجد نظام مافی گره خورده است.

در دهه 50 اولین ساختمان های محله جنت آباد به سبک شهری در این محله به وجود آمد ، اما جنت آباد در دهه 50 جمعیت زیادی نداشت. از دهه 60 بود که با رشد محلاتی مانند شهر زیبا و صادقیه ، محله جنت اباد نیز رشد خود را آغاز کرد. به دلیل آب و هوای خوب جنت آباد این محله با سرعت زیادی رشد کرد به طوری که در دهه 70 بسیاری از زمین های این محله تقسیم شده و ساخته شده بود. و نام محله جنت آباد نامی آشنا برای ساکنین غرب تهران شد.

املاک جنت آباد

محله جنت آباد یکی از محلات بسیار خوب برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری است. محله جنت آباد برای سازندگان و خریداران املاک بورس بسیار خوبی برای خرید و فروش شده استو املاکی های بسیاری در این محله در حال فعالیت هستند.

قیمت ملک در جنت آباد

قیمت ملک در جنت آباد در سطح محلات متوسط رو به بالای شهر تهران است. امکانات خوب و فضای نوساز محله جنت آباد باعث شده است که متقاضیان مسکن برای خرید ملک در جنت آباد رغبت نشان دهند. قیمت ملک در جنت آباد متغییر است. از ساختمان هایی با عمر سی سال تا ساختمان های نوساز جنت آباد می تواند سلیقه مشتریان را در جهت تغییرات قیمت ملک در جنت آباد برآورده کرده و با هر بودجه از از سطح متوسط تا متوسط رو به بالا در جنت آباد برای خرید خانه اقدام کرد.

بهترین محله جنت آباد

محله جنت آباد به دلیل وسعت زیاد دارای معابر و محلات فرعی است. این موضوع باعث شده است که قیمت ملک در جنت آباد تابع محلات و معابر و موقعیت های مختلف باشد. با لحاظ کردن این موضوع می توان گفت که محله جنت آباد جنوبی توانسته است خود را به عنوان بهترین محله جنت آباد برای خرید خانه مطرح کرده و قیمت آپارتمان در محله جنت آباد جنوبی بالاتر از قیمت آپارتمان در جنت آباد مرکزی و جنت آباد شمالی باشد.

دسترسی به جنت آباد

جنت اباد دسترسی بسیار خوبی به معابر بزرگ شهر تهران دارد. بزرگراه ایت الله کاشانی ، اتوبان همت ، اتوبان حکیم ، اتوبان آبشناسان ، اتوبان باکری واتوبان ستاری از جمله معابر اصلی شهر تهران هستند که در مجاورت جنت آباد ساخته شده اند. دسترسی جنت آباد با توجه به بزرگراه های همت، باکری و ستاری در وضعیت خوبی قرار دارد.

تاکسی های جنت آباد

محله جنت آباد دارای خطوط تاکسی رانی بسیار خوبی است. شما از این محله به راحتی برای معابر و میدان های بزرگ شهر تاکسی های زیادی را خواهید دید که در این محله مشغول جابجایی روزانه مسافر هستند. خطوط جنت آباد به متروی صادقیه ، آزادی ، میدان ولیعصر ، میدان ونک و بسیاری از میدان های بزگ شهر دسترسی خوبی را برای تاکسی های جنت اباد فراهم می کند.

مترو جنت آباد

جنت آباد مسیر بسیار خوبی را برای رسیدن به خط یک مترو تهران و ایستگاه مترو صادقیه دارد. خطوط تاکسی رانی جنت آباد در کمترین زمان به ایستگاه مترو صادقیه می رسند و شما می توانید با این خط خود را به مترو برسانید

ایستگاه مترو جنت آباد

مترو خط چهار در مراحل پایانی کار است. در خط چهار مترو تهران ایستگاهی اختصاصی هم برای بلوار آیت الله کاشانی دارد که در محله جنت اباد قرار دارد.

مرکز خرید سمرقند

مرکز خرید سمرقند در محله جنت آباد قرار دارد. مرکز خرید سمرقند یکی از بزرگترین مراکز خرید غرب تهران است و امکانات متوعی را برای دوستداران خرید و گردش و تفریح ایجاد کرده است. سینمای سمرقند ، تالار سمرقند ، مرکز شهر بازی سمرقند و رستوران ها و فروشگاه های تجاری بسیار زیاد از امکانات مرکز خرید سمرقند است.

مرکز خرید مریم جنت آباد

مرکز خرید مریم جنت آباد اولین پاساژ محله جنت آباد است. مرکز خرید مریم ، گر چه امروز کوچک به نظر می رسد ، اما در زمان خود و در این محله مرکز خرید و پاساژی بزرگ به نظر می آمد. مرکز خرید مریم دارای محیطی بسیار صمیمی و گرم برای خرید های برخی محصولات است. سال ها پس از افتتاح مجتمع تجاری سمرقند در جنت آباد ، هنوز مرکز خرید مریم مشتریان خوب خود را حفظ کرده و هنوز جنت آبادی ها مرکز خرید مریم را دوست دارند.

امکانات رفاهی و خدماتی محله جنت آباد

محله جنت آباد دارای امکانات رفاهی و خدماتی خوبی است که می توان به موارد زیر اشاره کرد.
مراکز خرید جنت آباد
مرکز خرید سمرقند
مرکز خرید مریم
پاساژ طوبی
بام لند نیایش
بازار ميوه و تره‌بار و بازار بزرگ جنت آباد

مراکز آموزشی جنت آباد

مدارس علی‌اکبر بادامچی
22 بهمن
بنت‌الهدی
سلام همت
اندیشه ی فکور
دبیرستان سلام
دبیرستان طلوع سبز
دبیرستان شاملو

امکانات فرهنگی جنت آباد

کانون پرورشی فکری
سرای محله جنت آباد
مجتمع فرهنگی هنری آدینه
خانه فرهنگ محصل

مراکز درمانی نزدیک به محدوده جنت آباد

مرکز درمانی توانبخشی نظام مافی، بیمارستان امید، بیمارستان عرفان نیایش، کلینیک کودکان ارمغان سلامت، درمانگاه شبانه‌روزی جنت‌آباد ، درمانگاه شبانه‌روزی ایلیاد و کلینیک غدد جنت آباد و کلینیک ایران پارس

مساجد و مراکز مذهبی جنت آباد

محله جنت آباد چندین مسجد و مرکز فعالیت های مذهبی را در خود جای داده است.
مسجد نظام مافی،
مسجد حضرت رسول(ص)،
مسجد نیایش،
کانون فرهنگی قرآنی ثقلین،
مسجد انصار المهدی، مسجد امام مهدی(عج)،
مسجد ثارالله(ع)،
مسجد ولی الله اعظم(عج)،
مسجد خامس آل عبا(ع)
، مسجد صادق آل محمد(ع)،
مسجد امام حسین(ع) و
حسینیه قمر بنی هاشم(ع)

امکانات ورزشی جنت آباد

ورزشگاه شهید درفشی‌فر( پرسپولیس)،
مجموعه ورزشی صالحین،
مجموعه ورزشی خرم شاد،
باشگاه ، باشگاه‌های ورزشی کیهان، اسپینو، تریپلت، گلدن بادی، هنرمندان، عدل، آرسام، عابدینی، بانوان بهار، آتش نشانی، ماهان، سپهر نوین، جم اسپا، باشگاه کودکان کاکرون، استخرهای آسیا و آسیای نوین از مراکز ورزشی محله جنت آباد هستند.

سرای محله جنت آباد

آدرس سرای محله جنت آباد جنوبی
جنت آباد جنوبی، بلوار لاله شرقی ، خ مجاهد کبیر ، خ جهاد اکبر ، نبش کوچه بنفشه 6 شرقی
شماره تلفن سرای محله جنت آباد جنوبی
02144614419

سرای محله جنت آباد مرکزی

آدرس سرای محله جنت آباد مرکزی
جنت آباد ، بالاتر از اتوبان همت ، خیابان اقاقیا ، جنب درمانگاه الیاد
شماره تلفن سرای محله جنت آباد مرکزی
02144615601

سرای محله جنت آباد شمالی

آدرس سرای محله جنت آباد شمالی
جنت آباد شمالی ، بالاتر از بزرگراه آبشناسان ، گلزار شرقی ، خیابان فردوس ، خیابان سعدی غربی پلاک 2
شماره تلفن سرای محله جنت آباد شمالی
02144863275

سوالات متداول درباره جنت آباد

جنت آباد جنوبی کجاست؟
جنت آباد جنوبی از محله های جنت آباد تهران است که در بخش جنوبی این محله قرار دارد. جنت آباد جنوبی از شمال با زیرگروه همت ، از جنوب با خیابان ایت الله کاشانی ، از شرق با بزرگراه ستاری و از غرب با بزرگراه باکری محدود شده است. جنت آباد جنوبی در شمال محله سازمان برنامه قرار دارد.

جنت آباد بالای شهره ؟
جنت آباد از محله های غربی تهران است. اگر محله های مناطق ۱ تا ۳ تهران را بتوان جزو محدوده بالای شهر تهران قلمداد کرد ، باید گفت که جنت آباد را باید جزو مناطق شمال غرب تهران به شمار آورد. قیمت آپارتمان و خانه در جنت آباد نیز گرچه بالاتر از سطح متوسط قیمت آپارتمان و خانه در تهران است، اما با محله های مناطق ۱ تا ۳ اختلاف زیادی دارد.

جنت آباد شمالی کجاست؟
جنت آباد شمالی از محله های شمالی منطقه جنت آباد است. جنت آباد شمالی محدوده شمال بزرگراه آبشناسان تا بلوار سیمون بولیوار را شامل می شود. جنت آباد شمالی از شمال با بلوار سیمون بولیوار، از جنوب با بزرگراه آبشناسان، از شرق با بزرگراه ستاری و از غرب با بزرگراه باکری محدود شده است‌. جنت آباد شمالی در دهه ۸۰ رشد خود را آغاز کرد و با سرعت تبدیل به محله ای شناخته شده در غرب تهران تبدیل شد.

فاصله جنت آباد تا سعادت آباد؟
فاصله جنت آباد تا سعادت آباد در حدود ۱۵ کیلومتر است. البته باید گفت که این فاصله از جنت آباد مرکزی تا میدان کاج سعادت محاسبه شده است و به دلیل وسعت بسیار زیاد هر کدام از این محله ها ، باید گفت که از نقاط مختلف این محله ها ، فاصله جنت آباد تا سعادت آباد متغیر است. به طور مثال فاصله جنت آباد تا سعادت آباد از بخش شمالی جنت آباد تا نقاط مرکزی سعادت آباد در حدود ۱۰ کیلومتر است.

جنت آباد تهران کجاست؟
جنت آباد تهران از جمله محله های شمال غرب تهران است که در محدوده منطقه ۵ تهران قرار دارد.

جنت آباد تهران کجاست؟
جنت آباد تهران محدوده بسیار وسیعی را در شمال غرب تهران به خود اختصاص داده است. محدوده جنت آباد از خیابان آیت الله کاشانی آغاز شده و با عبور از بزرگراه های همت و بزرگراه آبشناسان تا بلوار سیمون بولیوار امتداد دارد. این محدوده وسیع به سه بخش جنت آباد جنوبی ، جنت آباد شمالی و جنت آباد مرکزی تقسیم می شود.

جنت آباد منطقه چند تهران است؟
جنت آباد در محدوده منطقه ۵ تهران قرار دارد.

5/5 - (4 امتیاز)
محله سازمان برنامه
محله پونک تهران

پست های مرتبط

8 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • من چند ساله تو جنت آباد زندگی می کنم. جزو بهترین محلات منطقه 5 هستش. البته به محله سازمان برنامه شمالی نمی رسه

  پاسخ
 • مترو جنت آبادو چند ساله که کندن ولی هنوز افتتاح نکردن شما می دونید این مترو کی افتتاح می شه

  پاسخ
 • یادش به خیر . تو خیابان آیت الله کاشانی یه زمانی فقط محله جنت آباد و محله شهر زیبا وجود داشت. بازار مریم اولین مگامال منطقه 5 تهران تو اون زمان بود

  پاسخ
 • جنت آباد رو با مسجد نظام مافی می شناختن. هنوز هیچ مسجدی تو جنت اباد بهتر از مسجد نظام مافی وجود نداره

  پاسخ
 • جنت آباد از محله های خوب منطقه 5 تهرانه. مرکز خرید سمرقند هم خیلی امکانات خوبی بهش داده

  پاسخ
 • سلام
  همیشه برای من سواله که جنت آباد بهتره یا شهران ؟ کسی می تونه به من کمک کنه. بعضی ها می گن جنت آباد بهتره ، بعضیا می گن شهران بهتره. تا حالا هم استدلال همشون یه مسائلی بوده که نمی شه فهمید جنت آباد بهتره یا شهران

  پاسخ
 • سلام
  کسی میدونه چطور میتونم برم جنت آباد مرکزی

  پاسخ
 • بهترین مسیر رفتن به جنت آبادمرکزی از مسیر بزرگراه همت هستش. باید از بزرگراه همت به سمت بزرگراه خرازی برید و بعد از بزرگراه ستاری به خروجی جنت آباد مرکزی می رسید. از این مسیر خیلی راحت به جنت آباد مرکزی می رسید.

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست