کوچه گرد در سال ۱۳۹۹ کار خود را به عنوان رسانه ای در حوزه شهر تهران آغاز کرد. شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران در میان افکار عمومی جهان دارای اهمیت و اعتبار بسیار بالایی است. لازم است تهران دارای مرجعی قدرتمند جهت شناخت تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و شناسایی چالش‌ های شهر تهران باشد.
وجود منبعی غنی و معتبر می تواند هویت فرهنگی و اجتماعی شهر تهران را تقویت کند، می تواند مشکلات و چالش های شهر تهران را شناسایی کرده و فضایی را ایجاد کند تا محققان و پژوهشگران و همچنین مسئولین بتوانند جهت ارتقای کیفیت زندگی در تهران ، برای آینده تهران برنامه ریزی جامعی را تدوین کنند.

نحوه کارکرد کوچه گرد
کوچه گرد با گردآوری و مستند نگاری و جمع آوری اسناد ، تصاویر و ویدئو های تهران تصویری جامع پایتخت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به مخاطبین خود ارائه خواهد داد. همچنین می تواند این مستندات را جهت استفاده مسئولین مدیریت شهری شهر تهران در اختیار آنها بگذارد

اهداف کوچه گرد
شناسایی تاریخ و هویت فرهنگی شهر تهران، شناسایی چالش های کنونی و آینده تهران، معرفی پتانسیل های اقتصادی و اجتماعی تهران، ایجاد مرجعی معتبر برای محلات سیصد و پنجاه گانه تهران و همچنین ایجاد شبکه ای هوشمند، جهت فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در تهران از جمله اهداف کوچه گرد هستند. مدیریت استراتژیک و پدافند غیر عامل بدون داشتن منبعی قابل اتکا نخواهد توانست به اهداف خود دست یابد، از این سو ایجاد منبعی قابل اتکا برای برنامه ریزان شهر تهران از دیگر اهداف کوچه گرد است

همکاری با کوچه گرد
کوچه گرد از تمامی علاقمندان تهران دعوت‌ می کند با ارائه مستندات و ارسال یادداشت ها و هر نوع سند معتبر در رابطه با شهر تهران ما را در این امر یاری کنند.

فهرست
خروج از نسخه موبایل