منطقه 22 تهران
مناطق تهران

منطقه 22 تهران

0
منطقه 22 آخرین منطقه ای است که در شهرداری تهران ایجاد شد. شهرداری منطقه 22 در سال 1379 تاسیس شد.…
منطقه 20 تهران
مناطق تهران

منطقه 20 تهران

0
منطقه ۲۰ تهران جنوبی ترین منطقه شهر تهران در قسمت جنوب اتوبان آزادگان واقع شده است. منطقه ۲۰ تهران با…
منطقه 21 تهران
مناطق تهران

منطقه 21 تهران

0
منطقه 21 تهران یکی از مناطق غربی شهر تهران است. منطقه 21 تهران در امتداد جنوبی منطقه 22 تهران و…
منطقه 18 تهران
مناطق تهران

منطقه 18 تهران

0
منطقه 18 تهران یکی از مناطق جنوب غربی شهر تهران است. منطقه هجده تهران یکی از مناطق قدیمی تهران است…
منطقه 17 تهران
مناطق تهران

منطقه 17 تهران

0
منطقه 17 تهران جزو مناطق جنوبی شهر تهران است. منطقه هفده جزو مناطق قدیمی شهر تهران است که هم زمان…
منطقه 16 تهران
مناطق تهران

منطقه 16 تهران

0
منطقه 16 تهران یکی از مناطق جنوب شرقی شهر تهران است. منطقه 16 تهران از جمله مناطقی است که برخی…
منطقه 15 تهران
مناطق تهران

منطقه 15 تهران

0
منطقه 15 تهران یکی از مناطق جنوب شرقی شهر تهران است. منطقه 15 تهران یکی از قدیمی ترین مناطق تهران…
منطقه 14 تهران
مناطق تهران

منطقه 14 تهران

0
منطقه 14 تهران یکی از مناطق تاریخی و مهم شهر تهران است که در شرق تهران قرار دارد. مهمترین وجه…
فهرست