محله اوین
محله های تهران

محله سرسبز اوین

0
محله‌ای که اکنون به اوین معروف است روزگاری محله‌ای آرام با زمین‌های کشاورزی بود. طبق آنچه اهالی قدیمی شمیران می‌گویند،…
فهرست
خروج از نسخه موبایل